About Us


開店目的一直希望
大家可以用相宜既價格解決到大家既皮膚問題
唔駛買任何套票就可以好好享受Facial
唔駛再俾坊間既免費試做/虛張失實既宣傅而浪費金錢
希望大家黎到係可以當我地係繁忙都市生活中既避風港
好好放鬆好好享受,呢個就係我哋店名嘅由來

呢個鋪嘅design就係我夢寐以求嘅樣貌
所有都係簡約木系舒服為主
好似溫馨嘅屋企咁

觀塘少有二人同行房
同情侶/屋企人/朋友一齊嚟梳乎梳乎下^3^

>